Privacyverklaring Mahjongclub de Paarse Draak

Het bestuur van Mahjongclub de Paarse Draak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Verwerking persoonsgegevens

Mahjongclub de Paarse Draak verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich aanmeldt als lid van de vereniging en/of omdat u zich aanmeldt voor deelname aan door Mahjongclub de Paarse Draak georganiseerde toernooien.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • EMA nummer

 

Deze gegevens worden gebruikt om telefonisch contact op te kunnen nemen, en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact te zoeken indien telefonisch geen contact mogelijk is.

 

Mahjongclub de Paarse Draak verwerkt de verkregen persoonsgegevens bij aanmelding voor de club in een afgeschermde ledenadministratie.

De gegevens bij inschrijving toernooien worden gebruikt ten behoeve van vermelding deelname op de website en scoreregistratie. Toernooiuitslagen worden vermeld op de site van de Nederlandse Mahjongbond (NMB), Mahjongnews en de European Mahjong Association (EMA).

 

In de weinige gevallen waarin we persoonsgegevens van kinderen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders of voogd.

 

Bewaren persoonsgegevens


Mahjongclub de Paarse Draak bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Concreet houdt dit in:

  • Bij beëindiging van het lidmaatschap is dat 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
  • Na afloop van het betreffende toernooi, waarvoor aangemeld is is dat 1 maand

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mahjongclub de Paarse Draak verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar penningmeester.paarsedraak@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen .Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,binnen vier weken op uw verzoek.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Mahjongclub de Paarse Draak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via penningmeester.paarsedraak@gmail.com

 

Contactgegevens

De penningmeester is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Mahjongclub de Paarse Draak en is te bereiken via penningmeester.paarsedraak@gmail.com

 

Cookies die wij gebruiken

Mahjongclub de Paarse Draak maakt op deze website gebruik een analytische cookie die het websitebezoek meet voor statistiekdoeleinden en om de website voortdurend te verbeteren.

 

Aanpassen privacy beleid

Mahjongclub de Paarse Draak behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.

 

December 2018